กทม.สาธิตแผนป้องกันไฟไหม้ช่วงตรุษจีนที่เยาวราช

กทม.บุกเยาวราช สาธิตวิธีดับไฟเบื้องต้นช่วงตรุษจีน แจ้งประชาชนระมัดระวัง ประสานตำรวจและดับเพลิงทุกสถานีเตรียมพร้อม24ชั่วโมง รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 12 ก.พ.61  พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานตรวจเยี่ยมแผนการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2561 ที่ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์

ชมการสาธิตการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น บริเวณซอยเยาวราช 11 (ซอยศาลเจ้าพ่อกวนอู)ตามแผนป้องกันอัคคีภัยเชิงรุก สร้างการรับรู้และสร้างจิตสำนึก กลุ่มเสี่ยง เช่น ศาลเจ้า ชุมชน ฯลฯ ให้มีการป้องกันเหตุอัคคีภัยและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า รวมทั้งให้สำนักงานเขตประสานสถานีตำรวจในพื้นที่รวมทั้งแจ้งจุดจอดรถดับเพลิงต่างๆ และเตรียมพร้อม 24 ชั่วโมง เพื่อความรวดเร็วในการประสานงานและการเข้าเผชิญเหตุ เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เนื่องจากประชาชนที่มีเชื้อสายจีนนิยมจัดพิธีไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ และมีการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง และการจุดประทัด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้นำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันระมัดระวัง โดยตรวจสอบสายไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้เป็นปกติ ดับธูปเทียนบูชาเมื่อเสร็จภารกิจ ปิดเตาแก๊สและวาล์วที่ถังแก๊สทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ เก็บไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค ให้พ้นมือเด็ก หากมีการเผาสิ่งของ วัสดุ ต้องกระทำอย่างระมัดระวังไม่ประมาท เลือกสถานที่โล่ง ห่างไกลจากสารหรือวัตถุไวไฟ สำหรับอาคารบ้านเรือนที่ติดลูกกรง เหล็กดัด ควรเว้นช่องไว้สำหรับหนีไฟ ที่เก็บกุญแจต้องแจ้งให้ทุกคนในบ้านทราบเพื่อสะดวกต่อการใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งควรจัดหาเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews