‘เรือนจำมหาสารคาม’เอ็กซเรย์ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค

ปัญหาวัณโรครุนแรงระดับโลก ทั้งวัณโรคทั่วไป วัณโรคดื้อยาหลายขนาน นางสาววันเพ็ญ ว่องไวกิตติสิน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยตัวเลขจากการตรวจคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม แบบเชิงรุกโดยการเอกซเรย์ทรวงอกเคลื่อนที่ ตั้งแต่ พ.ศ.2559 ถึง 2560 พบว่าใน พ.ศ.2559 พบผู้ต้องขังเป็นวัณโรค จำนวน 9 ราย พ.ศ.2560 พบจำนวน 8 ราย ใน พ.ศ.2561

เรือนจำมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 2,000 คน และยังคงใส่ใจกับการควบคุมโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เรือนจำมีการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ อ(QTBP) ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพและได้รับรางวัลระดับประเทศ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเร่งรัด คัดกรอง ค้นหาวัณโรค โรคเรื้อน เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชิงรุกในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในปี 2561 เพื่อระดมเจ้าหน้าที่ค้นหาผู้ป่วย ตามนโยบาย “ค้นให้พบ จบด้วยหาย” โดยกลุ่มผู้ต้องขังเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเพราะอยู่กันอย่างแออัด และมีการเคลื่อนย้ายเข้าออกเรือนจำทุกวัน โดยคัดกรองในปีที่ผ่านๆ มาพบผู้ต้องขังเป็นวัณโรครายใหม่ทุกปี ล่าสุด พ.ศ.2560 พบผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศเป็นวัณโรคจำนวน 1,705 คน กิจกรรมวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในจังหวัด เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว หลังจากพบว่าวัณโรคยังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของจังหวัด และมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรักษาในอัตราที่สูง เมื่อ พ.ศ.2558 องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงระดับโลก ทั้งวัณโรคทั่วไป วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ประมาณว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 120,000 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 1.3 เท่า ในจำนวนนี้เสียชีวิต 12,000 ราย ที่น่าเป็นห่วงคือคาดว่ามีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่เข้าถึงการรักษาล่าช้าหรือเข้าไม่ถึง ทำให้มีการกระจายแพร่เชื้อในชุมชน ขณะที่สภาพแวดล้อมในเรือนจำ รวมถึงการหมุนเวียนของผู้ต้องขังทุกวันทำให้การคัดกรองไม่ครอบคลุมทุกคน อาจเอื้อต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth