“ลอรีอัล” ประเทศไทย ผุด ศูนย์กระจายกรีนแห่งแรกในเอเชีย

นางนาตาลี เกอร์ชไตน์ เคอโรวดี กรรมการผู้จัดการบริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การเปิดศูนย์กระจายสินค้าสีเขียวแห่งใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของเราตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า และช่วยผลักดันลอรีอัลบรรลุสู่เป้าหมายในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการนำความงามไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ตามพันธสัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี “Sharing Beauty With All”ในหลักด้าน‘การผลิตอย่างยั่งยืน’

ทั้งนี้ ศูนย์กระจายสินค้าสีเขียวแห่งใหม่ออกแบบและก่อสร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับทีพาร์ค ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาคลังสินค้าคุณภาพระดับสากลรายใหญ่ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมเป้าหมายพันธสัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปีของลอรีอัลกรุ๊ปภายใต้เสาหลักด้าน ‘การผลิตอย่างยั่งยืน’ ในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ 60 จากค่าดัชนีปี 2005 โดยศูนย์กระจายสินค้าดังกล่าวได้รับรับรองมาตรฐานระดับ Silver จาก LEED®หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ผู้นำด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพัฒนาขึ้นโดย United States Green Building Council เพื่อประเมินระดับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของอาคาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับแพร่หลายที่สุดทั่วโลก  Read More …